Nhóm Cựu Học Sinh Petrus Trương Vĩnh Ký


 

Chúng tôi xin chào mừng các bạn đến với kỷ yếu Petrus Ký.

Chúng tôi hy vọng rằng kỷ yếu này sẽ giúp chúng ta xây dưng một cộng đồng vững mạnh ngõ hầu có đủ khả năng để giúp đỡ bạn bè, học sinh, và con cháu chúng ta.

Chúng ta sẽ cố gắng giữ vững truyền thống của ngôi trường mà chúng ta đã vinh dự được học qua...
Copyright©2002
Petrus Truong vinh Ky Alumni
 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn bạn Nguyễn Đức Việt, bạn Đỗ Huy Tinh, và các anh chị em bạn hữu xa gần đã nhiệt tình đóng góp bài vở, thông tin cùng hình ảnh cho trang web của chúng ta.